Home » כללי » הפילוסופיה העומדת ביסוד הצורך בניהול סיכונים ברפואה

הפילוסופיה העומדת ביסוד הצורך בניהול סיכונים ברפואה

 

בסוף המאה ה-20, הנפיק משרד הבריאות האמריקני דו"ח המפרט את היקף הטעויות הרפואיות המתרחשות בכל רחבי ארצות הברית במסגרת מתן שירותים רפואיים. על פי ממצאי הדו"ח עולה כי יותר מ-50,000 איש נפטרים מדי שנה בשל טעויות רפואיות המתרחשות במהלך הטיפול עצמו. דו"ח זה הוביל להגברת המודעות ברמה הבינלאומית בכל הנוגע ליישום הליכי בטיחות והפניית משאבים הנדרשים לצרכי הגברת הבטיחות בניהול מעקבים אחר כלל הטיפולים הרפואיים המתקיימים במוסדות הרפואיים השונים ברחבי העולם.

מספר מילים על ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הינו תחום המיושם במגוון נרחב של תחומי מסחר, תעשייה ושירות ברחבי העולם, והוא מיועד בין היתר לצרכי איתור או חשיפת סיכונים ומפגעים העלולים להתרחש או להיווצר לאורך תפעולו של פרויקט כזה או אחר. ניהול הסיכונים מיושם כיום על ידי חברות מובילות במשק העולמי, והוא נועד בעיקר לצרכי מזעור נזקים ואיתור בעיות תפעוליות העלולות להתרחש בשלבים כאלו ואחרים. בין יתר התחומים בהם מיושמים הליכי ניהול סיכונים במשק העולמי תמצאו: ניהול סיכונים תפעוליים בסביבות ייצור ומערכות מחשוב, ניהול סיכונים פיננסים בעסקים וביוזמות עסקיות, ניהול סיכונים סביבתיים במקומות עבודה ועוד. ניהול סיכונים ברפואה הינו תחום אשר החל להתפתח בארץ ובעולם בתחילת המאה ה-21, והוא נועד בעיקר לצרכי קידום נושאי הבטיחות במסגרת כלל הטיפולים הרפואיים המוענקים לציבור הרחב במוסדות הרפואיים השונים ברחבי העולם.

הקשר בין רשלנות רפואית לניהול סיכונים

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה הולכת ומתמדת במספר התביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית. תביעות אלו עוסקות ברוב המקרים בתביעה לפיצוי כספי מצד אלו שנגרם להם כביכול נזק גופני/בריאותי או נפשי בשל טיפול רפואי לקוי או היעדר טיפול רפואי ראוי. תביעות הרשלנות הרפואית חולשות על כל תחומי הרפואה המודרנית, החל מתביעות רשלנות המוגשות בגין ליקויים רפואיים במתן אבחון רפואי מדויק, דרך תביעות רשלנות המוגשות כנגד מנתחים פלסטיים ועד לתביעות רשלנות המוגשות כנגד מיילדים, רופאי משפחה וכדומה.

העלייה המתמדת במספר התביעות בגין רשלנות רפואית המוגשות בישראל מדי שנה, הובילה לכך שיותר ויותר מוסדות רפואיים ממשלתיים ופרטיים כאחד, מיישמים הליכי ניהול סיכונים אשר נועדו לבחון את מכלול ההיבטים הנלווים למתן טיפולים רפואיים כאלו ואחרים המוענקים על ידם.

כפועל יוצא מכך, יותר ויותר מוסדות לימוד פותחים קורסים העוסקים בתחום ניהול הסיכונים בענף הרפואה. קורסים מקצועיים אלו מיועדים בראש ובראשונה לאנשים העוסקים בענפי הרפואה השונים, לרבות, רופאים, אחיות, אנשי צוות רפואי, מנהלי מחלקות רפואיות וכדומה. כמו כן, הקורסים המקצועיים בתחום ניהול הסיכונים בענף הרפואה מיועדים לכלל עורכי הדין העוסקים בתחום התביעות המשפטיות בגין רשלנות רפואית.

לסיכום, תחום ניהול הסיכונים בענף הרפואה וביתר ענפי התעשייה, המסחר והשירות, אמורים להטיב בסופו של הליך עם כל אחד ואחת מאיתנו, וזאת הסיבה שמרבית מוסדות הרפואה בישראל כבר מיישמות הליכי ניהול סיכונים במסגרת פעילותם השוטפת.

Comments are closed.