Home » כללי » מהי טראומה גופנית וכיצד מתבצע תהליך השיקום

מהי טראומה גופנית וכיצד מתבצע תהליך השיקום

במהלך החיים, רבים מאתנו חווים פגיעות רבות, חלקן יהיו פגיעות קלות עליהן נתגבר בקלות (כגון: חבורות קלות, שריטות קטנות וכדומה) וחלקן האחר והמשמעותי יותר יהיו פגיעות אשר יחשבו כטראומה גופנית של ממש (כגון: תאונת דרכים קטלנית, פגיעה צבאית, תאונת עבודה, קטיעת איבר וכדומה). בשורות הבאות נסקור מה הן אותן טראומות העונות להגדרה הזו וכיצד מתבצע הליך השיקום של אותה טראומה.

מהי טראומה גופנית

על מנת להבין מהי טראומה גופנית נסביר ונדגים זאת תחילה. בשפה הרפואית טראומה גופנית שמה הוא בקיצור "טראומה" והענף העוסק, המטפל והחוקר פציעות וחבלות גופניות הוא ענף הטראומטולוגיה (תת ענף של רפואת החירום). חבלה או טראומה גופנית היא מצב בו גוף האדם מתמודד עם פגיעה  שנגרמה לו על ידי מקור חיצוני כלשהו (שימו לב שאין מדובר על מחלה). את סוגי הטראומות הגופניות, ניתן לחלק לכמה קבוצות: לפי אזור הפגיעה האנטומי או המערכת הפיזיולוגית ועל פי גילו של הנפגע.

ארץ ישראל מודדת את חומרת הפציעה בהתאם לרמת המסוכנות של אותה חבלה או טראומה לחיי האדם. מדידה זו באה לידי ביטוי על פי הגדרות רמת הפציעה:

  • פצוע קל – הגדרה זו חלה על אדם שנפצע אך אין מדובר בפציעה המסכנה חיים וללא סכנה לנכות או אובדנו של איבר. חשוב לציין במקרה זה כי הפציעה עצמה אכן ניכרת על גופו של הנפגע.
  • פצוע בינוני – הגדרה זו היא בעבור פצוע שאכן קיימת סכנה לחייו אך זאת בלבד באם לא יקבל טיפול רפואי. עוד חומרת פציעה זו חלה על מי שלא קיימת סכנה לחייו אך בהחלט קיים חשש גדול לגרימת / הסבת נכות משמעותית או איבוד איבר בעקבות הפציעה.
  • פצוע קשה – הגדרה זו היא לפצוע הנמצא בסכנת חיים ממשית ומידית וזקוק בדחיפות לטיפול רפואי על מנת שחייו ינצלו.
  • פצוע אנוּש – הגדרה זו היא החמורה ביותר וחלה היא על פצוע בעל סיכון גבוה מאוד למוות, זאת גם לאחר קבלת טיפול רפואי דחוף.

כאשר אדם חווה טראומה גופנית מכל סוג, ראוי ויקבל הוא את הטיפול הרפואי המתאים המידי אך כמובן שאין להקל ראש בהמשך, ויש לדאוג לשיקום הטראומה בהתאם לאותה פגיעה שספג. מידע חשוב העוסק דווקא בפן הכלכלי הוא העובדה שקיומו של ביטוח חיים לנפגע יוכל לעזור כלכלית לכל נפגע או במקרה של מוות, למשפחה ו/או למוטבים. שיקום לאחר טראומה מכל סוג, מותאם אופן אישי לכל נפגע, יש נפגעים אשר יזדקקו לשיקום מאסיבי הכולל אשפוז במחלקות השיקום ויש כאלו אשר יצליחו להתגבר על הטראומה יחסית בקלות. על כן, חשוב מאוד להתייעץ ולקבל את כל המידע המתאים לפגיעה בהתאם לחומרת וסוג הפגיעה, לאדם אשר ספג את הפגיעה וכמובן לצרכיו של אותו אדם ומשפחתו.

Comments are closed.